KAROSÁRSKE PRÁCE

  • Odborné opravy motorových vozidiel po haváriách od odtiahnutia vozidla z miesta havárie, obhliadnutia vozidla technikom poisťovne, až po úplnú opravu akokoľvek poškodeného vozidla.
Prejdite ďalej